Případové studie – TELECOMUNIKACE

Problém zákazníka

Operátor německé telekomunikační sítě oznámil problém s potřebou smazat data z SSD disků. Degaussér, který operátor dosud používal byl vhodný pouze pro magnetická média, ale nebyl určen pro mazání flash disků. Softwarové mazání je velmi časově náročné a vyžaduje specifické dovednosti. Interní analýza efektivity práce IT oddělení ukázala řadu oblastí pro zlepšení jako např. využití pracovní doby pracovníků IT pro úkoly, které mohou být zadávány méně specializovaný zaměstnancům.

Přijatá opatření

Analýza dat ukázala významné využívání SSD disků k ukládání dat.

Nákup automatického dezintegrátoru ProDevice DGX02.

Vytvoření postupu likvidace flash médií prostřednictvím zaměstnanců v administrativě.

Výsledky

  • Fyzická likvidace SSD disků za použití automatického dezintegrátoru, který splňuje mezinárodní standardy pro likvidaci datových médií.

  • Optimalizace pracovní doby a nákladů IT oddělení – likvidace jednoto média zabere několik vteřin.

  • Přenesení jednoduchých úkolů na méně specializované pracoviště.

  • Likvidace médií může být prováděno kdykoliv, kdy to vyhovuje IT oddělení.

Další případové studie