Case Study – Telekomunikacja

Problem Klienta

Operator niemieckiej sieci telekomunikacyjnej zgłosił problem konieczności usuwania danych z dysków SSD. Demagnetyzer, który przedsiębiorstwo posiada, niszczy dane tylko z nośników magnetycznych, nie jest dedykowane do pracy z nośnikami typu flash. Usuwanie danych przy użyciu oprogramowania jest bardzo czasochłonne i wymaga określonych umiejętności. Jednocześnie wewnętrzna analiza efektywności pracy działu IT wykazała liczne obszary do poprawy, takie jak np. wykorzystanie czasu pracy informatyka do zadań, które można zlecić mniej wyspecjalizowanym pracownikom.

Podjęte działania

Analiza danych wskazała na znaczny udział nośników SSD w zakresie przechowywania danych.

Zakup automatycznej niszczarki ProDevice DGX02.

Stworzenie procedury niszczenia nośników typu flash przez pracowników działu administracji.

Rezultaty

  • Fizyczne niszczenie pamięci SSD przy użyciu automatycznej niszczarki, działającej zgodnie z międzynarodowymi normami niszczenia nośników danych.

  • Optymalizacja czasu pracy i kosztów działu IT – zniszczenie jednego nośnika zajmuje od kilku do kilkunastu sekund.

  • Delegacja prostych zadań na działy mniej wyspecjalizowane.

  • Niszczenie nośników w dowolnym, dogodnym dla działu IT terminie.

Inne Case Study