Case Study – Bezpieczeństwo IT

Problem Klienta

Lokalna litewska firma, świadcząca usługi fizycznego niszczenia nośników pamięci miała problem z pozyskaniem klientów korporacyjnych. Tego typu organizacje najczęściej wymagają trwałego usuwania danych metodą demagnetyzacji, a następnie fizycznego zniszczenia nośników. Dodatkowo firma szukała dodatkowych opcji świadczenia usług, bez konieczności angażowania swoich pracowników.

Podjęte działania

Zakup demagnetyzera ProDevice ASM120.

Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania demagnetyzera.

Podjęcie działań marketingowych, promujących nową usługę.

Rezultaty

  • Zdobycie pozycji lokalnego lidera w zakresie świadczenia kasowania danych w modelu Pre-Paid.

  • Podpisanie umowy z 5 firmami w lokalnej strefie ekonomicznej w zakresie regularnego wypożyczania sprzętu do nieodwracalnego niszczenia danych w modelu Just in time.

  • Rozszerzenie oferty o rynki skandynawskie.

Inne Case Study