Případové studie – IT bezpečnost

Problém zákazníka

Místní litevská společnost, která poskytuje služby fyzické likvidace datových médií měla problém s přilákáním firemních klientů. Tyto typy společností často vyžadují trvalé smazání dat za použití degausséru a následně fyzickou likvidaci médií. Kromě toho společnost hledala další možnosti rozšíření služeb bez nutnosti zapojení stávajících zaměstnanců.

Přijatá opatření

Nákup degausséru ProDevice ASM120.

Školení v používání softwaru degausséru.

Provádění marketinkových aktivit na podporu nových služeb.

Výsledek

  • Stát se lokálním lídrem v poskytování služeb v oblasti mazání dat v předplaceném režimu.

  • Podepsání smlouvy s pěti společnostmi v místní ekonomické zóně o pravidelném pronájmu zařízení pro nevratnou likvidaci dat v režimu  Just in time.

  • Rozšířit nabídku na skandinávské trhy.

Další případové studie