O NÁS

KDO JSME?

Společnost ProDevice je lídrem v moderních technologiích likvidace dat z různých druhů datových médií. Od roku 2012 nepřetržitě pracujeme, vyrábíme degausséry nejvyšší kvality, drtiče a dezintegrátory datových nosičů. Naše výrobky splňují přísné standardy týkající se ochrany dat definované mezinárodními směrnicemi a právními předpisy jako jsou GDPR.

Přizpůsobujeme se neustále se měnícímu digitálního světa, zaměřujeme se na spolehlivost, nejlepší konstrukci a efektivní servis našich výrobků. Díky tomuto přístupu k podnikání jsme rychle získali důvěru našich zákazníků. Důsledkem naší rozvojové politiky se staly úzké vztahy s našimi partnery – v současné době máme několik desítek partnerů ve 50 zemích po celém světě: v Evropě, Jižní a Severní Americe, Asii a Africe.

Patříme mezi společnosti, které obdržely od Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) označení zabezpečování kvality „Kybernetická bezpečnost Made in Europe“.

 

Likvidaci citlivých informací považujeme za nedílnou součást povinné politiky kybernetické bezpečnosti,, která by měla být zavedena v každé společnosti a instituci.

HISTORIE

2012

vytvoření značky ProDevice

2012

navázání spolupráce s výzkumnými centry (AGH University of Science and Technology v Krakově).

2012

zahájení výroby ProDevice ASM120 – první degaussér na světě se zabudovanou funkcí PPMS.

 

2014

zahájení výroby dezintegrátoru datových médií ProDevice MMD360 +.

 

2016

zahájení spolupráce s Institutem elektronové technologie.

2018

stěhování do nového sídla a otevření výzkumného a vývojového centra.

2018

zahájení výroby degausséru ProDevice ASM240.

2018

zahájení výroby automatického drtiče datových médií ProDevice DGX02.

2020

založení společnosti ProDevice.

2020

otevření oficiálního zastoupení v Německu.

2021

spuštění nové linky drtiče datových médií ProDevice OMS office.

2021

založení společnosti ProDevice v USA.

2022

zahájení projektu REEPRODUCE – vyvíjíme první evropský systém pro obnovu prvků vzácných zemin, tzv. REE-recycling.

Výzkum a vývoj

Při práci na vývoji produktů ProDevice, se zaměřujeme na znalosti a zkušenosti. V našem výzkumném a vývojovém centru se již po mnoho let soustřeďujeme na výzkum a vědecké projekty a realizujeme programy spolupráce s renomovanými akademickými pracovišti. Díky tomu, navrhujeme a vyrábíme spolehlivá zařízení pro efektivní, bezpečnou a nevratnou likvidaci datových nosičů – degausséry a drtiče.

Naše znalosti a inovační centrum je plně vybaveno a přizpůsobeno pro práci na nových technologiích. Zkušení pracovníci společnosti ProDevice, se skládají z oceňovaných vědců a inženýrů, provádí řadu testů a experimentů v oblasti materiálového inženýrství, elektronice a elektromagnetizmu. Faradayova klec – speciální místnost, dokonale uzemněná a navržená tak, aby eliminovala vnější rušení – nám umožňuje provádět testy např. na elektromagnetické kompatibilitě (EMC) testy na degaussérech, které uvádíme na trh. Tato metoda testování prototypů zaručuje bezpečnost, která je při práci s vysokým napětím nejdůležitější, silným magnetickým polem nebo se zcela novými fyzikálními jevy.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Letité zkušenosti, vývojové práce na nových technologiích likvidace dat a efektivní služby, z nás dělají, pro mnoho institucí a společností z různých průmyslových oblastí, spolehlivé partnery. Podívejte se, jak podporujeme naše klienty při implementaci předpokladů vyplývajících z mezinárodních a vnitřních procesů souvisejících s nevratným zničením informací z paměťových médií.