O NÁS

KDO JSME?

Společnost ProDevice je lídrem v moderních technologiích likvidace dat z různých druhů datových médií. Od roku 2012 nepřetržitě pracujeme, vyrábíme degausséry nejvyšší kvality, drtiče a dezintegrátory datových nosičů. Naše výrobky splňují přísné standardy týkající se ochrany dat definované mezinárodními směrnicemi a právními předpisy jako jsou GDPR.

Přizpůsobujeme se neustále se měnícímu digitálního světa, zaměřujeme se na spolehlivost, nejlepší konstrukci a efektivní servis našich výrobků. Díky tomuto přístupu k podnikání jsme rychle získali důvěru našich zákazníků. Důsledkem naší rozvojové politiky se staly úzké vztahy s našimi partnery – v současné době máme několik desítek partnerů ve 40 zemích po celém světě: v Evropě, Jižní a Severní Americe, Asii a Africe.

Patříme mezi společnosti, které obdržely od Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) označení zabezpečování kvality „Kybernetická bezpečnost Made in Europe“.

Systém řízení bezpečnosti informací výrobce produktů ProDevice byl posouzen a shledán jako vyhovující
standardu 𝗘𝗡 𝗜𝗦𝗢/𝗜𝗘𝗖 𝟮𝟳𝟬𝟬𝟭: 𝟮𝟬𝟭𝟳.

Likvidaci citlivých informací považujeme za nedílnou součást povinné politiky kybernetické bezpečnosti,, která by měla být zavedena v každé společnosti a instituci.

HISTORIE

2012

vytvoření značky ProDevice

2012

navázání spolupráce s výzkumnými centry (AGH University of Science and Technology v Krakově).

2012

zahájení výroby ProDevice ASM120 – první degaussér na světě se zabudovanou funkcí PPMS.

 

2014

zahájení výroby dezintegrátoru datových médií ProDevice MMD360 +.

 

2016

zahájení spolupráce s Institutem elektronové technologie.

2018

stěhování do nového sídla a otevření výzkumného a vývojového centra.

2018

zahájení výroby degausséru ProDevice ASM240.

2018

zahájení výroby automatického drtiče datových médií ProDevice DGX02.

2020

založení společnosti ProDevice.

2020

otevření oficiálního zastoupení v Německu.

2021

spuštění nové linky drtiče datových médií ProDevice OMS office.

2021

založení společnosti ProDevice v USA.

2022

zahájení projektu REEPRODUCE – vyvíjíme první evropský systém pro obnovu prvků vzácných zemin, tzv. REE-recycling.

Výzkum a vývoj

Při práci na vývoji produktů ProDevice, se zaměřujeme na znalosti a zkušenosti. V našem výzkumném a vývojovém centru se již po mnoho let soustřeďujeme na výzkum a vědecké projekty a realizujeme programy spolupráce s renomovanými akademickými pracovišti. Díky tomu, navrhujeme a vyrábíme spolehlivá zařízení pro efektivní, bezpečnou a nevratnou likvidaci datových nosičů – degausséry a drtiče.

Naše znalosti a inovační centrum je plně vybaveno a přizpůsobeno pro práci na nových technologiích. Zkušení pracovníci společnosti ProDevice, se skládají z oceňovaných vědců a inženýrů, provádí řadu testů a experimentů v oblasti materiálového inženýrství, elektronice a elektromagnetizmu. Faradayova klec – speciální místnost, dokonale uzemněná a navržená tak, aby eliminovala vnější rušení – nám umožňuje provádět testy např. na elektromagnetické kompatibilitě (EMC) testy na degaussérech, které uvádíme na trh. Tato metoda testování prototypů zaručuje bezpečnost, která je při práci s vysokým napětím nejdůležitější, silným magnetickým polem nebo se zcela novými fyzikálními jevy.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Letité zkušenosti, vývojové práce na nových technologiích likvidace dat a efektivní služby, z nás dělají, pro mnoho institucí a společností z různých průmyslových oblastí, spolehlivé partnery. Podívejte se, jak podporujeme naše klienty při implementaci předpokladů vyplývajících z mezinárodních a vnitřních procesů souvisejících s nevratným zničením informací z paměťových médií.