Případové studie – FINANČNÍ INSTITUCE

Problém zákazníka

Jedna z největších polských bank využívala služeb společnosti, která se zabývá profesionálním mazáním dat a likvidací nosičů několikrát do roka. Tyto služby byly zajišťovány externí společností. Na tyto služby muselo IT oddělení každoročně vyčleňovat velké prostředky. Ředitel IT oddělení dostal pokyny, aby snížil náklady, aniž by došlo ke snížení kvality práce a úrovně zabezpečení dat.

Přijatá opatření

Analýza daného problému ukázala, že každoročně je nutné zničit značné množství nosičů.

Hledání řešení v souladu s interními postupy a zákony EU.

Nákup degausséru ProDevice ASM120.

Výsledek

  • Optimalizace nákladů IT oddělení – zařízení bylo zakoupeno jednorázově, ale bude používáno po mnoho let

  • Nezávislost institucí na externích společnostech zabývajících se mazáním dat.

  • Smazání dat a likvidace médií může být prováděno kdykoliv podle potřeb IT oddělení.

  • Dodržování interních postupů definujících principy záruky zakoupených IT zařízení (rozšířená záruka na pět let).

Další případové studie