Případové studie – Uniformované složky

Problém zákazníka

Národní ozbrojené síly jedné evropské země oznámily, že potřebují nahradit zařízení pro mazání dat – degaussér a průmyslový dezintegrátor. Stará zařízení musí být nahrazena novými, které splňují velmi přísné mezinárodní požadavky týkající se bezpečnosti dat.

Přijatá opatření

Vyhlášení celostátního výběrového řízení na dodávku zařízení pro mazání a likvidaci datových médií.

Výběr nejlepšího řešení – nabídka pro ProDevice byla předložena prostřednictvím místního obchodního partnera.

Nákup degausséru ProDevice ASM240 a automatického desintegrátoru DGX02.

Výsledky

  • Dodržení přísných požadavků aliance NATO.

  • Implementace testované standardizace řešení ProDevice v různých místních jednotkách ozbrojených sil.

  • Smlouva o poskytování služeb ProDevice byla podepsána mezi místním partnerem a národními ozbrojenými silami.

Další případové studie