Případové studie – Zdravotnictví

Problém zákazníka

Soukromá síť zdravotnických zařízení v Itálii ukládá data pacientů na disková pole. Vzhledem k nákupu nové generace zdravotnických zařízení, byly staré datové nosiče obsahující citlivé údaje uloženy ve skladu.

Přijatá opatření

Přesun dat na nová média.

Nákup degausséru ProDevice ASM240.

Likvidace smazaných médií.

Výsledek

  • Pravidelné mazání citlivých dat v souladu s mezinárodními předpisy jako je GDPR.

  • Uvolnění místa ve skladu – po demagnetizaci mohou být nosiče recyklovány.

  • Možnost pravidelného mazání dat z magnetických nosičů vlastními silami a vytváření sestav pro interní dokumentaci za použití mobilní aplikace.

Další případové studie