Case Study – Ochrona zdrowia

Problem Klienta

Prywatna sieć placówek medycznych we Włoszech przechowuje dane pacjentów na macierzach wyposażonych w dyski talerzowe. W związku z zakupem urządzeń nowszej generacji, w magazynie pozostały stare nośniki danych, zawierające informacje wrażliwe.

Podjęte działania

Migracja danych na nowe nośniki.

Zakup demagnetyzera ProDevice ASM240.

Utylizacja zdemagnetyzowanych nośników.

Rezultaty

  • Cykliczne usuwanie wrażliwych danych, zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, takimi jak np. GDPR.

  • Zwolnienie miejsca w magazynie – po demagnetyzacji, nośniki mogą zostać przekazane do utylizacji.

  • Możliwość regularnego usuwania danych z nośników magnetycznych we własnym zakresie i tworzenia raportów do dokumentacji wewnętrznej przy użyciu aplikacji mobilnej.

Inne Case Study