Case Study – Służby mundurowe

Problem Klienta

Narodowe siły zbrojne jednego z europejskich państw zgłosiły potrzebę wymiany sprzętu do usuwania danych: demagnetyzera oraz niszczarki przemysłowej. Stare urządzenia musiały zostać zastąpione nowymi, spełniającymi bieżące, bardzo restrykcyjne międzynarodowe standardy, związane z bezpieczeństwem danych.

Podjęte działania

Ogłoszenie narodowego przetargu na dostawę urządzeń do usuwania danych i niszczenia nośników.

Wybór najlepszego rozwiązania – oferta przetargowa ProDevice została przedstawiona przez lokalnego partnera.

Zakup demagnetyzera ProDevice ASM240 oraz automatycznej niszczarki nośników DGX02.

Rezultaty

  • Zgodność z restrykcyjnymi wymogami sojuszu NATO.

  • Wdrożenie przetestowanej standaryzacji rozwiązań ProDevice w różnych jednostkach terytorialnych sił zbrojnych.

  • Podpisanie umowy serwisowej na urządzenia ProDevice przez lokalnego partnera z narodowymi siłami zbrojnymi.

Inne Case Study