Blog

Magnetická a flash média – jak z nich odstranit data?

Magnetická a flash média – jak z nich odstranit data?
Pro efektivní smazání dat z datových nosičů je extrémně důležité znát technologie nezbytné k provedení procesu. Výběr vhodného zařízení a metody likvidace dat hlavně závisí druhu nosiče.

Odstranění dat z magnetických médií
Pro vymazání dat z magnetického nosiče (např. pevných disků, magnetických pásek, disket atd.), je dostačující použít kvalitní degaussér, který nevratně smaže data působením silného magnetického pole.
POZNÁMKA! Aby data byla efektivně odstraněna, musí být magnetické pole vytvářené zařízením mnohonásobně silnější než magnetická koercivita magnetického nosiče. Po smazání dat degaussérem, magnetická média již nemohou být znovu použita – servo stopy jsou kompletně smazány.

Mnoho společností po celém světě má zavedenu vnitřní politiku zabezpečení informací, která zahrnuje tří stupňový proces likvidace dat z magnetických médií:
• Demagnetizace
• Fyzická destrukce
• Využití

Odstranění dat z flash médií
Mazání dat z tohoto typu nosičů (SSD disky, mobilní telefony atd.) je mnohem obtížnější než smazání dat z běžných pevných disků. Důvodem je zcela odlišná konstrukce těchto nosičů. Ukazuje se, že i nejpokročilejší algoritmy mazání zanechávají původní data na nosiči.
Proces demagnetizace není efektivní metodou odstranění dat z flash médií – degaussér nesmaže data uložená na SSD disku. Fyzická destrukce nosiče je nejčastějším způsobem, jak odstranit data z tohoto typu nosičů, kterou společnosti volí. Na trhu existuje mnoho různých dezintegrátorů / drtičů, které médium rozdrtí, provrtá nebo zlomí.

Zjistěte víc