Blog

Koercivita datových médií versus degaussing


*Nepoužitelné po odmagnetování – po odmagnetování již není datový nosič použitelný

Jiné datové nosiče a zařízení jako jsou paměti SSD, mobilní telefony, smartphony, tablety atd. je možné pouze zničit fyzicky.

Zjistěte víc