Blog

4.07.2022

REEPRODUCE – prestiżowy projekt UE

𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢!
Jesteśmy uczestnikiem prestiżowego, europejskiego projektu REEPRODUCE: “Dismantling and recovery of Rare Earth Elements from End-of-life products for the European Green Transition” (Demontaż i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich z produktów wycofanych z eksploatacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu). Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu badań i innowacji Horyzont Europa.
Umowa o grant nr 101057733.

Założone w Europie cele w zakresie energii i klimatu są w dużym stopniu uzależnione od surowców o znaczeniu krytycznym, takich jak pierwiastki ziem rzadkich (Rare Earth Elements REE). Obecnie Europa niemal w 100% zależy od importu REE i nie ma gotowych do wprowadzenia na rynek substytutów.

Projekt REEPRODUCE ma na celu opracowanie pierwszego europejskiego systemu odzysku metali ziem rzadkich tzw. REE-recykling. Założeniem projektu jest opracowanie systemu odzyskiwania REE w skali przemysłowej po konkurencyjnych kosztach w porównaniu z produkcją pierwotną REE w Chinach, przy zachowaniu ochrony środowiska i przyjaznych oraz społecznie zrównoważonych technologii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE. Może on powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia, jeżeli odpowiednio się nimi nie gospodaruje. Produkcja nowoczesnej elektroniki wymaga wykorzystania rzadkich i drogich zasobów, a zatem recykling tych urządzeń przynosi oczywiste korzyści.

Uruchomiony projekt to szansa na uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały powstały materiał odpadowy jest znów wykorzystywany.

ProDevice jako cześć grupy DISKUS Polska wchodzi w skład konsorcjum projektowego – w projekcie uczestniczy 15 partnerów z 8 krajów UE. Podmioty te reprezentują zarówno przemysł jak i naukę. Z dumą informujemy, że DISKUS Polska jest jednym z konsorcjantów projektu. Do naszych głównych zadań należy dostarczenie partii rozdrobnionych dysków twardych oraz wspólne opracowanie procesu oddzielania materiału na bazie Nd od rozdrobnionych komponentów. Opracowana technologia zostanie wykorzystana w produkcji urządzeń do niszczenia nośników danych (niszczarki dysków twardych ProDevice), które DISKUS Polska sprzedaje na całym świecie.


Zobacz także: