Produkty

BE AWARE - CHOOSE WISELY

Demagnetizátor ProDevice ASM240

Demagnetizátor ProDevice ASM240 je nepochybne najinovatívnejšie zariadenie na trvalé a bezpečné odstránenie údajov z magnetických médií. Jednoducho použiteľný a technologicky pokročilý demagnetizátor je založený na najkvalitnejších komponentoch a patentovaných technológiách. Proces navrhovania, výroby a testovania demagnetizátora v našom centre výskumu a vývoja je založený na prísnych smerniciach a postupoch, ktoré zaručujú jeho najvyššiu kvalitu. Jedinečné funkcie a efektívnosť prevádzky z neho robia najracionálnejšiu voľbu medzi demagnetizátormi dostupnými na trhu. Zariadenie ProDevice ASM240 je ideálne pre podniky, ktoré dodržiavajú prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti informácií.

Prínosy

Garantujeme mimoriadne vysokú bezpečnosť a účinnosť – nenávratne odstránite údaje z médií s vysokou koercivitou (magnetické pole až 20 000 Gaussov = 2T).

Zaručené pohodlie a plnú kontrolu – mobilná aplikácia vám umožní plne sledovať proces odstraňovania údajov (skenovanie, fotografovanie nosičov, nahrávanie videa a vytváranie správy o demagnetizovaní).

Zabezpečujeme úsporu času a efektivitu – údaje môžete z média vymazať už za 30 sekúnd.

Prečo si vybrať demagnetizátor ProDevice ASM240?

Dôvodov je veľa, ale medzi tie najdôležitejšie patrí:
  • 100% účinnosť – nezvratné vymazanie údajov z akéhokoľvek magnetického nosiča (magnetické pole až 20 000 Gaussov, 2T).

  • Spolupráca s mobilnými zariadeniami – demagnetizátor možno ovládať pomocou intuitívnej aplikácie.

  • Krátky čas zničenia údajov z nosiča – maximálne 30 sekúnd.

  • Jednoduchá inventarizácia demagnetizovaných nosičov – čítanie čiarového kódu QR kódu uľahčuje ich identifikáciu.

  • Dodržiavanie automatizovaných bezpečnostných postupov – fotografovanie médií zo zariadenia na odstraňovanie údajov a mobilnej aplikácie a nahrávanie videa z procesu odstraňovania údajov.

  • Užívateľsky prívetivé automatické hlásenie celého procesu demagnetizácie – zoznam obsahuje počet, typ a sériové čísla demagnetizovaných nosičov, čas, fotografie a videá dokumentujúce demagnetizáciu.

  • Inovatívna technológia systému predplateného riadenia PPMS (Pre-Paid Management System) – možnosť naprogramovať v demagnetizátore potrebný počet cyklov demagnetizácie dátových nosičov, po ktorých sa zariadenie automaticky zablokuje.

  • Flexibilný sieťový režim – zariadenie môže byť pripojené k sieti Ethernet (ovládanie, vzdialená sprave, nastavenia).

Mobilná aplikácia
https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/download.png

Zoznámte sa s prvým demagnetizátorom na svete, ktorý je kompatibilný s intuitívnou aplikáciou na rôznych mobilných zariadeniach. Vďaka nej si používatelia vedia vygenerovať kompletnú správu o vykonanom procese likvidácie údajov. Softvér skenuje čiarové a QR kódy nosičov, fotografuje a zaznamenáva video o demagnetizácii. Všetky tieto informácie sú k dispozícii v prehľadnej správe, ktorú si používateľ stiahne alebo odošle do počítača.

https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/scan.png
Skenovanie čiarových a QR kódov
https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/video.png
Nahrávanie videí
https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/camera.png
Fotografovanie
https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/profit-report.png
Vytváranie reportov