O NÁS

KTO SME?

Spoločnosť ProDevice je lídrom v moderných technológiách ničenia/likvidácie dát z rôznych typov pamäťových médií. Pôsobíme nepretržite od roku 2012 a vyrábame najkvalitnejšie demagnetizátory a skartovačky/zariadenia na ničenie dát. Výrobky spĺňajú prísne normy týkajúce sa ochrany údajov definované medzinárodnými smernicami a právnymi predpismi, ako sú GDPR, ISO27001 alebo PCI DSS.

Pri prispôsobovaní sa neustále sa meniacemu digitálnemu svetu sa zameriavame na spoľahlivosť, najlepší dizajn a efektívny servis našich produktov. Vďaka tomuto prístupu k podnikaniu sme si rýchlo získali dôveru našich klientov. Dôsledkom našej rozvojovej politiky sa stali úzke obchodné vzťahy s našimi partnermi – v súčasnosti ich máme niekoľko desiatok vo viac ako 40 krajinách sveta: v Európe, Južnej Amerike, Severnej Amerike, Ázii a Afrike.

Ničenie citlivých informácií považujeme za neoddeliteľnú súčasť povinnej politiky ochrany údajov, ktorá by mala byť zavedená v každej spoločnosti a inštitúcii.

HISTÓRIA

2012

vznik značky ProDevice

2012

nadviazanie spolupráce s výskumnými pracoviskami (krakovská Univerzita vied a technológií AGH)

2012

spustenie výroby zariadenia ProDevice ASM120 – prvého demagnetizátora na svete s funkciou PPMS.

2014

spustenie ProDevice MMD360 + zariadenia na ničenie dátových médií.

2016

nadviazanie spolupráce s poľským Inštitútom elektrónových technológií

2018

presťahovanie do nového sídla a spustenie výskumného a vývojového centra

2018

spustenie výroby demagnetizátora ProDevice ASM240

2018

uvedenie automatickej skartovačky dátových médií ProDevice DGX02 na trh

2020

založenie spoločnosti ProDevice

2020

otvorenie oficiálneho zastúpenia v Nemecku

2021

spustenie novej rady skartovačiek dátových médií ProDevice OMS office

2021

utworzenie spółki ProDevice w USA

Výskum a vývoj

Pri vývoji produktov ProDevice sa zameriavame na znalosti a skúsenosti. V našom výskumnom a vývojovom centre (R&D – Research and Development centrum) sa už mnoho rokov zameriavame na výskumné a vedecké projekty a realizujeme program spolupráce s renomovanými akademickými centrami a bezpečnostnými inštitúciami. Vďaka tomu vytvárame spoľahlivé zariadenia na efektívne, bezpečné a nezvratné ničenie dát – demagnetizátory a skartovačky.

Naše centrum transferu znalostí a inovácií je plne vybavené a prispôsobené na prácu s novými technológiami. Skúsení pracovníci spoločnosti ProDevice, medzi ktorých patria uznávaní vedci a inžinieri, vykonávajú množstvo testov a experimentov, a to aj v oblasti materiálovej vedy, elektroniky a elektromagnetizmu. Faradayova klietka – špecializovaná miestnosť, plne uzemnená, navrhnutá tak, aby eliminovala vonkajšie rušivé vplyvy – nám umožňuje vykonávať napríklad testy elektromagnetickej kompatibility (EMC) na demagnetizátoroch, ktoré uvádzame na trh. Tento spôsob testovania prototypov zaručuje bezpečnosť, ktorá je najžiadanejšia pri práci s vysokým napätím, silnými magnetickými poľami alebo úplne novými fyzikálnymi javmi.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Dlhoročné skúsenosti, vývoj nových technológií na likvidáciu dát a efektívne služby z nás robia spoľahlivých partnerov mnohých inštitúcií a spoločností z rôznych odvetví. Pozrite sa, ako podporujeme našich klientov pri realizácii predpokladov vyplývajúcich z medzinárodných a interných postupov súvisiacich s nenávratným zničením informácií z pamäťových médií.