Produkty

BE AWARE - CHOOSE WISELY

Demagnetizátory

Demagnetizátor pre odstraňovanie údajov

Demagnetizátory ProDevice sú vysokokvalitné zariadenia na bezpečné a nezvratné odstránenie údajov z funkčných ale aj poškodených magnetických médií. Boli vytvorené na základe dlhoročných skúseností našich inžinierov a sú založené na najlepších komponentoch, ako aj na patentovaných a inovatívnych technológiách. Vďaka práci na neustálom vývoji produktov v našom výskumnom a vývojovom centre sú tieto zariadenia bezkonkurenčné na trhu demagnetizátorov na odstraňovanie informácií z pamäťových médií.

Prečo sú demagnetizátory ProDevice účinné pri ničení údajov?

Veľkú účinnosť a efektivitu demagnetizátorov zaručuje silné magnetické pole, ktoré zariadenia generujú – v prípade modelu ASM240 je to až 20 000 Gaussov. Žiadny demagnetizátor dostupný na trhu nedosahuje také vysoké parametre indukcie magnetického poľa, čo zaručuje 100 % zničenie údajov aj z najnovšej generácie médií. Demagnetizátory ProDevice spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy a smernice na ničenie údajov.

https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/ProDevice-ASM240-degausser-3.jpg
https://www.pro-device.com/wp-content/uploads/2021/06/Prodevice.png

Demagnetizátor pevných diskov s technológiou PPMS

Demagnetizátory ProDevice ASM120 (profesionálna verzia) a ASM240 majú implementovanú, v celosvetovom meradle inovatívnu technológiu systému predplateného riadenia PPMS (Pre-Paid Management System), ktorá umožňuje zariadeniam pracovať v predplatenom režime. Ide o mimoriadne pohodlné riešenie pre inštitúcie alebo spoločnosti, ktoré si chcú prenajať zariadenie a platiť len za skutočný počet nosičov, z ktorých boli odstránené údaje.

Demagnetizátor ProDevice – jednoduché ovládanie a ľahké používanie

Demagnetizátory sa veľmi ľahko používajú – pracujú automaticky, nevyžadujú špeciálne povolenie ani školenie. Skartácia údajov z jedného média trvá 30 sekúnd (model ASM240). Mobilná aplikácia umožňuje úplné monitorovanie procesu odstraňovania údajov (skenovanie, fotografovanie médií, nahrávanie filmu a vytvorenie správy o demagnetizácii). Vďaka malým rozmerom a dokonalému dizajnu sú demagnetizátory ProDevice vhodné do každej kancelárie – aj do malej. Voliteľne je k dispozícii aj špeciálny, odolný kufor, ktorý umožňuje pohodlnú a bezpečnú prepravu zariadení medzi rôznymi pracoviskami.

Demagnetizátory sa navrhujú, testujú a vyrábajú v našom vlastnom výskumnom a vývojovom centre. Ich spoľahlivosť potvrdzujú množstvo referencií zákazníkov. V súčasnosti sa tieto zariadenia predávajú vo viac ako 40 krajinách sveta.